קובץ מקומי לדיווח ושליטה על תצוגה ורענון הלוח המוצג בחלון הנפתח
קובץ זה אמור להיות שמור באופן מקומי. כל כמה זמן הוא בודק קישוריות ומרענן את חלון המטרה
מדריך הגדרות עמדת שידור לוח

איזור שליטה (שינוי נתונים לא יישמר ללא עריכה ידנית של הקובץ)
כתובת הלוח שיש להציג 
קובץ תמונה לבדיקה   וודא כי קובץ התמונה אכן קיים ברשת
מספר דקות לרענון נוסף 
כתובת ערוץ שמע 

בטעינה... ממתין לבדיקת קשר עם הרשת העולמית.
אם הודעה זו ממשיכה להופיע, כנראה שיש תקלה בחיבור לאינטרנט. אנא צרו קשר עם מנהל הרשת שלכם. מגוון אפקט

# of tries=

איזור בקרה
זמן עד לטעינה האוטומטית הבאה:  שניות
מצב חיבוריות לפי בדיקה אחרונה שנעשתה:
כתובת לוח המודעות:
זמן התחלת פעולה:
מספר פעמים שהלוח רוענן כבר:   (הלוח מתרענן כל  דקות)
down times